Hvězda ukazuje cestu

Hvězdy fascinují lidstvo od pradávna. Pro námořníky představovaly orientaci a ukazovaly cestu. I biblické krále na cestě za Mesiášem vedla jasně zářící hvězda.

Obecně jsou hvězdy symboly moudrosti a duchovního vedení. Svit hvězd je metaforou světla moudrosti prorážejícího temnotu nevědomosti.

hvezda

Staré národy sledovaly pohyb souhvězdí a planet a odvozovaly od jejich pohybu budoucí události. Hvězdy rozhodovaly o životě jednotlivců i celých říší a byly spojeny s jejich osudem. Člověk v údivu zvedá hlavu vzhůru a dívá se na noční oblohu plnou hvězd. V tu chvíli nelze nemyslet na to, co je tam daleko, jaká jsou tajemství přírody a co je smysl našeho bytí.

V mnoha kulturách hvězdy či souhvězdí symbolizují božstva a mytologické bytosti, které mají vliv na osudy těch, kdo se narodili v jejich znamení. Jinde považují hvězdy za duše mrtvých. Jitřenka je naopak symbolem života.

Hvězdy ukazují směr, kam máme jít. Náš život je spojený s hvězdami a dle starých filosofů i my lidé a naše hmotná těla jsme tvořeni pouhým hvězdným prachem – „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Zároveň však máme i spoustu hvězdných schopností, které ne vždy zcela využijeme.

Nechť vždy na nebi září jasná hvězda, která nám ukáže správný směr!